In English

Elasticity and adhesion measurements of drug crystals by atomic force microscopy

Julia Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-03.

CPL ID: 200172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek