In English

Development of in-situ curing hydrogels for wound care application

Elin Hermansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-03.

CPL ID: 200170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek