In English

Framställning av biodiesel med hjälp av jonvätskor av typen 1-alkyl-3-metylimidazolium

David Sandström ; Emil Andreasson ; Ellinor Wennberg ; Johanna Abrahamsson ; Niklas Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-03. Den ändrades senast 2014-07-03

CPL ID: 200151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek