In English

Uttryck av antimikrobiella peptider i jäst som en metod att förhindra bakteriekontamination vid industriell fermentation

Johanna Asserlind ; Angelica Gylling ; Frida Larsson ; Alexander Radenkovic ; Lotta Floderus Savonen ; Victor Verdier
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-03. Den ändrades senast 2014-07-03

CPL ID: 200145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek