In English

Biofysikaliska studier av amyloida proteinfibrillers kompaktering

Matilde Bengtsson ; Jessy Nassif ; Lisa Rundberg ; Eneas Schmidt ; Elin Sundin ; Emelie Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-03. Den ändrades senast 2014-07-03

CPL ID: 200142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek