In English

Bildande av kol-kvävebindningar genom metallkatalyserade reaktioner

Jennifer Bylund ; Caroline Damgaard ; Mikael Larsson ; Staffan Luong ; Jenny Melkersson ; Johan Öjerborn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-03. Den ändrades senast 2014-07-03

CPL ID: 200139

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek