In English

Measurement system design and experimental study of drive train test rig

Joshua Christopher Squires
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:36, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-03. Den ändrades senast 2014-07-03

CPL ID: 200137

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek