In English

Trängselskatt En jämförelse av systemet i Göteborg och Stockholm

Olivia Hägglöf ; Martin Ingvert ; Louise Johansson ; Daniel Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek