In English

Utbildningskrav för arbete på väg i Göteborgs Stad

Renja Oscarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Göteborgs Stad, Arbetsmiljö, Trafiksäkerhet, Utbildningskrav, Vägarbete