In English

Small Earthfill Dams Operating in the Mining Industry

Johanna Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Earthfill Dams, Mining Industry, Water Storage, Hydraulic gradients,Slope Stability.Publikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek