In English

Application of Probabilistic Methods in Slope Stability Calculations

Emil Cederström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Anisotropic Shear Strength, FOSM,Quick Clay,Probabilistic model,Plaxis, Block Sample, Piston Sampler, Slope Stability.Publikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek