In English

Managing Organizational Problems Stemming from Successful Growth in Startups

Ashkan Namousi ; David Svenningsson Kohl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 101 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:076, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek