In English

Informationsöverföring och programvara för effektivare masshantering vid vägbyggnation

CHRISTIAN HILLMAN ; M Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Mass haul, DynaRoad, construction, motorwayPublikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-10-02

CPL ID: 200053

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek