In English

Ytor för trafik i staden Mätning och analys av trafikytors storlek i centrala Göteborg.

ANDREAS HERMANSSON ; MARTIN EKSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: key wordPublikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek