In English

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt. En fallstudie i en byggserviceverksamhet.

FILIP JOHANSSON ; PHILIP NILSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:68, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Likviditet, Byggservice, Ekonomi, Åtgärder, KassaflödePublikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek