In English

Social förvaltning av kommersiella fastigheter - Ett hållbart koncept

FILIP LINDMARK ; LOVE WIGE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:94, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Hållbar utveckling, Marknadskommunikation, Hållbarhetsindikatorer, Integration, EnergioptimeringPublikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek