In English

Bygglogistik vid förtätning av städer. En logistiklösning för Kvillebäckens tredje etapp.

ANDREA NYBERG ; TOMAS THUNMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:35, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Logistik, Bygglogistik, APD-plan, Förtätning och MaterialflödePublikationen registrerades 2014-07-02. Den ändrades senast 2014-12-16

CPL ID: 200030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek