In English

Kommunikation för ökad produktivitet Skanskas arbetsplatser idag och i framtiden

ELIN ELFWERING
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:31, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Byggbranschen, Effektivitet, Information, Informationskanaler, Informationsspridning, Kommunikation, Kommunikationsmetoder, Produktionsskede, Produktivitet, SkanskaPublikationen registrerades 2014-07-02.

CPL ID: 200029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek