In English

Energieffektivisering av Lundby gamla kyrka. Framtagning av underhållsplan och energieffektiviserande åtgärder.

PAULINA KARLSSON ; Emma Romild
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:82, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Energieffektivisering, kyrka, Lundby gamla kyrka, underhållsplan, byggnadsvård, kulturminneslagenPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-02

CPL ID: 200010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek