In English

Shear Force Design of Reinforced Concrete Bridge DecksDesign Choices and their Influence on the Final Design

Fredrik Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Concrete, bridge, design, shear force, distribution, slab, bridge deck,finite element analysis, 3D analysisPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 200006

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek