In English

FE-modelling of Textile Reinforced Concrete Façade Elements

Martin Pettersson ; Patrik Thorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: TRC, FE-modelling, concrete, textile reinforcement, façade elements, bond stress-slip, non-linear analysis, failurePublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 200005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek