In English

Gemensamma projekteringskontor - En plats för att förbättra samarbetet i projekt

Amanda Overmeer ; Emma Hildingsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Projektering, projektör, projekteringskontor, arbetssätt, kommunikationPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 200004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek