In English

Numerical Analysis of Wind Power Plant Foundations

ARVID LINDGREN ; OSCAR PAGROTSKY
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: wind power plant foundation, Brigade/Plus, Abaqus, anchorage cage, contact conditions, finite element, solid element.Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 200003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek