In English

Värdet av BIM. En samordningsmodell inom infrastruktur, VA och teknisk försörjning.

TOBIAS AMNETEG ; ANDRAEAS ANDERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:25, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, fördelar, krav, samordningsmodellPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 200002

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek