In English

Dynamic response of pipe rack steel structures to explosion loads

Hanna Nilsson ; ANTON STADE AARØNÆS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pipe rack, dynamic behaviour, explosion, DAF, FEA, pipe mass distribution, base shear, overturning momentPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199998

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek