In English

Application of fibre reinforced polymer - General requirements and design considerations

Emma Friberg ; Jenny Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FRP composites, Road Bridge, LCC analysis, optimized cross-section, FE analysisPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek