In English

The effect of increased mission interaction on the life consumption for the RM12 engine using LTS

Martin Carlsson ; Niklas Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:15, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek