In English

Exploring the Cost Estimation Process of a Global Product Development Organization - What are the influential factors behind cost estimates inaccuracy?

Zhe Zhang Klingberg ; Adel Remadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 83 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:061, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199987

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek