In English

Undersökning av processparametrar för optimering av sol-gelprocessen för produktion av kärnbränsle

Ina Sonne ; Sanna Hoffström ; Hanna Persson ; Tobias Johannesson ; Daniel Viknander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199986

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek