In English

The elastic stiffness degradation in sheet metal forming

Jörgen Hertzman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2012:06, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01.

CPL ID: 199985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek