In English

Optimal design av strukturer - Utvärdering av problem och lösningsförslag inom topologioptimering

Albin Brantin ; Elias Börjesson ; Jakob Ekermo ; Fredrik Ekre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2014:01, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199983

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek