In English

Inhibition of Enzymatic Degradation of Hydrogen Peroxide in Recycled Paper Pulp

Markus Enmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek