In English

Lyftredskap för KL-trä - Hantering av horisontella och vertikala element i massivträ

Jonas van Riemsdijk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CLT, lifting equipment, lifting plate, lifting screwPublikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek