In English

A study of three iron-based oxygen carriers in a Chemical Looping Combustion process with a Victorian brown coal

Tove Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek