In English

Utvinning av tenn ur gasreningsstoft

Tin extraction from metal containing dust

Christian Beijar ; Jimmy Grahn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01.

CPL ID: 199966

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek