In English

Testing of Mn-ores impregnated with Fe, Cu and K as oxygen carriers in chemical-looping combustion

Rikard Edland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2016-10-18

CPL ID: 199964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek