In English

Arbitrary Lagrangian-Eulerian simulations of a pressure pulse inside a flexible porous fabric bag

Dennis Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:41, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199953

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek