In English

How to Enter the Upper Secondary School Market for ICT Software - A Case Study of a Swedish E-Learning Startup

Alexander Fornell ; Lisa Barrehag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 76 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:026, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199950

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek