In English

Design and verification of vibration energy harvester - An early product development project at a start-up company

Fredrik Henningsen ; Andreas Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:28, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-01. Den ändrades senast 2014-07-01

CPL ID: 199949

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek