In English

Analys och beräkning av rörbro - med syftet att främja standardisering av motorvägsöverfarter

Robin Snibb ; Andreas Jonsson ; Karl Laanemets ; Karl Bohlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Rörbro, Industrialisering, standardisering, korrugerad plåtPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199947

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek