In English

Planering av produktionsflöden. Vad kan påverkas i projekteringsfasen?

JENNIE KARLSSON ; MADELEINE LINDEBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:21, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Projektering, produktionsflöden, totalentreprenad, mängdberäkning, avvikelsePublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek