In English

Förslag till vägbro vid Hössnamotet - – Konceptframtagning och kontrollberäkning av bro över väg 40

Emil Axelsson ; Patrik Dyresjö ; Andreas Flyckt ; Otto Mårdén ; Emy Tiderman ; Lovisa Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Samverkansbro, balkbro, vägbro, Conceptual Design, brobyggnadPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek