In English

Arbetsberedningens möjligheter att säkra kvalitén.

ANDREAS ANDERSSON ; MARKUS ENGSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:40, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Arbetsberedning, aktivitetskort, byggbranschen, engagemang, erfarenhetsåterföring, kommunikation, kvalitetssäkring, PeabPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199942

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek