In English

Co-simulation of full vehicle model in Adams and anti-lock brake system model in Simulink

Tobias Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:27, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek