In English

Analys av planering inom byggproduktion. Hur kan förbättring ske med hjälp av slututvärdering och återkoppling?

FREDRIK ESTIÉ ; AREADOM GEBREMICAIL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:112, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Planering, kommunikation, byggproduktion, utvärdering, återkoppling, informationshantering, platschef, arbetsledare, lagbas.Publikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek