In English

Applicability of Optimised Slip Surfaces Evaluation of a software's optimisation function for generating composite slip surfaces, applied on stability analysis of clay slopes

Jenny Gustafsson ; MATILDA LINDSTROM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Slope stability analysis, SLOPE/W, optimised slip surfaces, composite slip surfaces, Optimise function, clay slopesPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek