In English

Uptake and transport of the amyloid-beta peptide in neuronal cells

Emelie Lindahl Wesén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-30.

CPL ID: 199931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek