In English

Miljöstyrning i byggprocessen. En kartläggning av pågående miljöarbete och framtida förbättringar.

ELLINOR JOHANSSON ; LINNEA KYLDAHL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:39, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: miljöstyrning, projektledning, byggprocessen, hållbart byggande, grönt byggandePublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek