In English

Simulation of vibrations in electrical machines for hybrid-electric vehicles

Xin Ge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek