In English

Ulricehamnsmotet - Framtagande och beräkningar av ett hållbart broförslag.

Rickard Johansson ; Henrik Mayor ; Joakim Örneblad ; Anton Badman ; Isac Edin ; Axel Steinert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Tvärspänd plattbro, träbro, träbyggnad, limträ, brobyggnad, miljöcertifiering,CEEQUAL, hållbar utvecklingPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199926

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek